Er worden diversen webapplicaties gemaakt waardonder bezorgmanager.nl en gastouderbureauadministratie.nl. Inmiddels zijn deze opgeheven of overgedragen.