Naarmate er meer opdrachten komen, wordt er ook een film-portal gemaakt, www.moviecity.nl. Deze bestaat inmiddels niet meer.